Jdi na obsah Jdi na menu
 


propozice

 

Kantor sport

 

Futsal cup 2021

 

 

 

středních škol - 18. ročník

 

 

 

 

Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:

 • Jan Kresta ve spolupráci s OR AŠSK UL,  OKF Ústí n. L., USK Slávie Ústí n. L. 

 

Místo konání: 

 • Areál FK Český lev Neštěmice, Ústí n.L., Sportovní ul., (umělá tráva) viz.mapa,
 • až 5 hřišť s umělou trávou

 

Datum konání:

·         14. říjen 2021 od 8:45 hodin – chlapci i dívky

  

Přihlášky : 

 • do 13. 10. 2021 do 12 h 
 •  přihlašovací údaje zaslat na email:   krepsik@email.cz
  •  do předmětu emailu napsat Kantorsport futsal cup (dívky nebo chlapci)
  •  název Vaší školy (v případě přihlášení více než jednoho družstva i počet družstev)
  •  jméno a mobilní telefon na vedoucího družstva
 • pořadatel  potvrdí  přihlášení zpětným emailem
 • seznam přihlášených týmů je uveden v  odkazu "seznam přihlášených" na webu akce

 

Řídící orgán:

 • ředitel turnaje: Jan Kresta

   

Startovné:

 • jednotné 600 Kč za každé družstvo (týká se B družstev stejné školy)    


Technická ustanovení

Účastníci:

 • Studenti a studentky denního studia příslušné SŠ, zapsaní na soupisce družstva potvrzené vedením školy (razítko) - družstvo bez soupisky nebude připuštěno k turnaji. Soupisku odevzdáte při prezentaci v den turnaje.
 • Při prezentaci bude vyžadován podepsaný dokument Čestné prohlášení pro soutěže OR AŠSK (ke stažení zde)

 

Dozor nad žáky

·         zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola. (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)

·         každé družstvo bude doprovázeno zástupcem vysílající školy z řad ped.pracovníků, který zodpovídá za studenty (členy) svého družstva po celou dobu konání turnaje (viz Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., popř. její aktualizace).

   

 

Předpis - hraje se dle:

·         Pravidel FUTSALU FIFA v přiměřené aplikaci

·         Soutěžního řádu Futsalu FIFA v přiměřené aplikaci

·         Rozpisu turnaje a aktuálních podmínek stanovených pro účast na hromadné sportovní akci

 

  

 

výňatek z pravidel a soutěžního řádu:

 

a) Počet hráčů: 4+1 , k utkání může nastoupit maximálně 14 hráčů, platí letmé (hokejové) střídání všech hráčů (včetně brankáře) v zóně pro střídání     

 

b) Pro veškeré rozehrání platí pravidlo 4 sekund, pokud rozehrávající překročí limit, rozehrává soupeř, při rozehrání musí stát soupeř min. 5 m od míče.

 

c) Rohy i auty se rozehrávají nohou   

 

e) Za zvláště hrubé porušení pravidel (např.hrubý nebo úmyslný faul, urážka rozhodčího či soupeře) je hráč vyloučen do konce zápasu a družstvo hraje dvě minuty v oslabení, pokud v oslabení inkasuje, může ihned nastoupit jiný hráč, pořadatel rozhodne o trestu).

 

f) Malá domů a hra brankáře - po autu brankář rozehrává míč rukou (platí pravidlo čtyř sekund), přičemž míč může vyhodit i za polovinu hřiště, při malé domů nesmí nikdy hrát rukou, na vlastní polovině nesmí brankář držet míč déle než čtyři sekundy a na vlastní polovině neplatí zákaz dvojího hraní brankáře, brankář nesmí držet míč déle než 4 sekundy.     

 

h) Hrací doba: hrubý čas, bude určena dle počtu prezentovaných družstev

 

i)  Doporučujeme jednotné dresy s čísly (minimálně stejná trička jednotné barvy) , holenní chrániče (z důvodů bezpečnosti hráčů), zákaz kopaček s šroubovými kolíky na všech hřištích. Lisované kopačky navíc zakázány na spodním hřišti. Vhodné turfy, sálová obuv, gumotextilní kopačky

 j) Kompletní znění pravidel naleznete na   www.fotbal.cz/futsal

 

 

Hrací systém:

·         smíšený, bude určen dle počtu prezentovaných družstev

   

Nasazení:

·         losem do jednotlivých skupin, vyřazovací systém dle pavouka

 

Časový plán:

·         8:30 sraz účastníků na parkovišti pod hřištěm (viz.mapa)

·         do 8:45 prezentace !!!!!

·         9:00 zahájení turnaje, nástup družstev

·         9:10-13:10 zápasy ve skupinách

·         od 13:10 vyřazovací zápasy,slavnostní vyhlášení,předání cen

·         do 14:30 ukončení turnaje

   

 

Rozhodčí:

 • s licencí A, B futsalu FIFA,  popř. fotbalu

   

Námitky a protesty:

 • pouze u sport. ředitele turnaje s peněžní zálohou 200 Kč, která bude v případě přijmutí protestu vrácena.

 

Ceny:

 • věcné, diplomy, poháry

   

Občerstvení:

 • bude zajištěno v areálu

 

   Odpovědnost:

 • každý ped. pracovník zodpovídá za své družstvo po celou dobu konání turnaje (Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb, popř. její aktualizace). 
 • za odcizené věci nenese pořadatel odpovědnost.